ภาพข่าวกิจกรรมออนไลน์ สพป.พิจิตร เขต 1 E-News
[เข้าสู่ระบบ] [สมัครสมาชิก]
จำนวนผู้ใช้งาน 7 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 1496049  ครั้ง


วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2558
ส่งข่าวโดย: ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร1
หัวข้อข่าว : สพป.พิจิตร เขต 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนสู่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

          เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 3 ธ.ค 58 ณ ห้องประชุมโรงแรมมีพรสวรรค์ จ.พิจิตร นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 เพื่อขับเคลื่อนสู่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานโครงการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล "ป้องกันการทุจริต"จึงส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการประชุมฯ โดยมีคณะวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ และเกิดการวางแผนเพื่อเตรียมรับการประเมินจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีบุคลากรในสำนักงานและผู้บริหารโรงเรียนสุจริตเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 87 คน...อัษฎาวุธ ภาพ/ข่าว ธาริณี โพส จักรพงษ์ ตรวจ

[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ปิดหน้าจอนี้ ปิดหน้าจอนี้]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
ถนนคลองคะเชนทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
โทร. 056-613-005 ต่อ 104 sukvit@gmail.com

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์สพป.พิจิตร เขต 1