ภาพข่าวกิจกรรมออนไลน์ สพป.พิจิตร เขต 1 E-News
[เข้าสู่ระบบ] [สมัครสมาชิก]
จำนวนผู้ใช้งาน 11 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 1496056  ครั้ง


วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559
ส่งข่าวโดย: ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร1
หัวข้อข่าว : สพป.พิจิตร เขต 1 ต้อนรับคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบาย"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"เชิงประจักษ์ ครั้งที่3

          เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 15 ก.พ 59 สพป.พิจิตร เขต 1 ต้อนรับคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"(Moderate Class More Knowledge)เชิงประจักษ์ ครั้งที่ 3 ที่เดินทางมาตรวจติดตามฯโรงเรียนในสังกัดสพป.พิจิตร เขต 1 ได้แก่ โรงเรียนวัดเนินสมอ(พินิจวิทยา) โรงเรียนบ้านเมืองเก่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" เพื่อลดเวลาเรียนภาควิชาการลง แต่ต้องไม่กระทบเนื้อหาหลักที่ผู้เรียนควรเรียนรู้ และครูปรับการเรียนการสอนการจัดกิจกรรม โดยเพิ่มเวลาและโอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ทุกด้านในรูปแบบกิจกรรมเสริมหลักสูตร ให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ตามโครงสร้างหลักสูตร มีคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ร่วมให้การต้อนรับ...อัษฎาวุธ ภาพ/ข่าว ธาริณี โพส จักรพงษ์ ตรวจ

[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ปิดหน้าจอนี้ ปิดหน้าจอนี้]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
ถนนคลองคะเชนทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
โทร. 056-613-005 ต่อ 104 sukvit@gmail.com

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์สพป.พิจิตร เขต 1