[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก] [Home]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว]
ผู้ใช้งาน 4 ท่าน ผู้เข้าชม 1496068  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองโสน
หัวข้อข่าว : วันพ่อแห่งชาติ

     เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2556 เวลา 09.00 น .นายสุวิทย์ เดชครุฑ นายอำเภอสามง่าม นางสาวบุญครอง กุลดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิจิตร เขต 1 พร้อมด้วยคณะข้าราชการ ทุกหมู่เหล่า พ่อค้าประชาชน ร่วมทำบุญถวายภัตตราหาร จตุปัจจัยไทยธรรม แด่พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป นายอำเภอนำกล่าวถวายพระพร ลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ภูมิพลอดุลยเดช มหาราช ณ ศาลาประชาคม อำเภอสามง่าม......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
หัวข้อข่าว : ;ันเฉลิมพระชนมพรรษา ฯ

     วันที่ 4 ธันวาคม 2556 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร จำกัด ชมรมบำเหน็จบำนาญครูอำเภอเมืองพิจิตร จัดงานเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม โดยมี ดร.สุรเสน ทั่งทอง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร จำกัด ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และ นายสุทัด ชื่นผล ผู้จัดการสหกรณ์ ฯ ให้เกียรติร่วมงาน ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดคลองโนน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดคลองโนนจัดกิจกรรมวันพ่อ

     คณะครูนักเรียนพร้อมด้วยผู้ปกครองนักเรียน ร่วมกันจัดพิธีวันพ่อ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ โดยมีการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ เมื่อเช้านี้ ศิริลักษณ์ มัทธวรัตน์ ภาพ/ข่าว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองโสน
หัวข้อข่าว : กิจกรรม วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวามหาราช

     โรงเรียนบ้านหนองโสนได้นำคณะครูและนักเรียน แสดงความจงรักภักดี บริเวณหน้าเสาธง วางพานพุ่มเงิน พุ่มทอง เปิดกรวย กล่าวถวายพระพร และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ร้องเพลงสดุดีมหาราชา จำนวนคณะครู 18 คน นักเรียน 402 คน ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร1
หัวข้อข่าว : ประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษา

     เมื่อเวลา 09.00 วันที่ 3 ธ.ค 56 ดร.สุวรรณ นรพักตร์ ผอ.สพป.พิจิตร เขต1 เป็นประธานการประชุม สัมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษา มีคณะรอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชาลวัน สพป.พิจิตร เขต1...อัษฎาวุธ ภาพ/ข่าว วิฑูร ตรวจ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
หัวข้อข่าว : ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานชุมนุมลูกเสือ สพป.พิจิตร เขต 1

     เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2556 เวลา 13.30 น. นายสรพงษ์ กล่อมจิตต์ รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานชุมนุมลูกเสือ สพป.พิจิตร เขต 1 ซึ่งมีนายกสมาคมครูอำเภอ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม กำหนดจัดงานชุมนุมลูกเสือ สพป.พิจิตร เขต 1 ระหว่างวันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ค่ายลูกเสือศรีสรรเพชญ โดยมีลูกเสือเนตรนารีสามัญ(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6) ของทุกโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมงานชุมนุม : สิริพงศ์ ภาพ / กัญญา ข่าว / วิฑูร ตรวจ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองโสน
หัวข้อข่าว : รับมอบถังสีทาโรงเรียน

     เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2556 นายสุรพล ศิลปธร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโสน รับมอบถังสี จากบริษัท TOA จำนวน 50 ถัง ไว้ทาสีปรับปรุงโรงเรียนใหม่ให้สวยงาม ซึ่งได้รับการประสานโดยคุณครูปุริมปรัชญ์ นุ้ยพิน ข้าราชการครูโรงเรียนบ้านหนองโสน ขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนเป็นอย่างสูง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร1
หัวข้อข่าว : สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมพิธีไถ่ชีวิตโค - กระบือ

     เมื่อเวลา 08.00 น วันที่ 2 ธันวาคม 2556 ณ ลานบุญหน้าพระอุโบโสถ วัดท่าหลวง พระอารามหลวง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร นายนพรัตน์ ตั้งกิตติถาวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในพิธี ไถ่ชีวิตโค –กระบือ เฉลิมพระเกียรติ 86 พรรษามหาราชา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 86 พรรษา การนี้ นายสรพงษ์ กล่อมจิตต์ ปฏิบัติราชการแทน ผอ.สพป.พิจิตรเขต1 และ ว่าที่พันตรีสุวิศิษฏ์ กันทา รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 พร้อมด้วย นายจรัญ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
หัวข้อข่าว : งานชุมนุมลูกเสืออาเซียน ครั้งที่ 4

      นายสรพงษ์ กล่อมจิตต์ รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 และคณะ ร่วมพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสืออาเซียน ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จ.ชลบุรี โดย นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิด การจัดงานชุมนุมลูกเสืออาเซียน ครั้งที่ 4 มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระชนมมายุ 86 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ และเพื่อให้ลูกเสือ บุคลากรทางลูกเสือ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ศิลปวัฒนธรรมประเพณี ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองโสน
หัวข้อข่าว : ประเมินครูวิทยฐานะชำนาญการ

     เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 นายสุรพล ศิลปธร ประธานกลุ่มโรงเรียนหนองโสน นายสมศักดิ์ พานิชผล ผ.อ.โรงเรียนบ้านป่าแซง และนางสาวนวพร เฉลยไข ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านบึงเฒ่า ได้ประเมิน ผลงาน ทางวิชาการ วิทยะฐานะชำนาญการ ของ นางสาวโชติกา คชพงษ์ ณ ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านป่าแซง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองโสน
หัวข้อข่าว : ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชันปฐมวัย โรงเรียนบ้านหนองโสน

     เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 ครูกาญจนา ศรีทัศน์ และคณะได้ประชุมชี้แจงผู้ปกครองนักเรียนชั้นปฐมวัยต้นแบบ โรงเรียนบ้านหนองโสน เกี่ยวกับการจัดการศึกษา ชันปฐมวัย ให้มีคุณภาพ สร้างความเข้าใจ และขอความร่วมมือกับผู้ปกครองสนับสนุนการจัดการศึกษา ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองโสน
หัวข้อข่าว : สพป.พิจิตรเขต1 พบเพื่อนครู

     เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 เวลา 13.00 น. ดร.สุวรรณ นรพักตร์ ผอ.สพป.พิจิตรเขต1 และคณะได้ประชุมชี้แจงนโยบาย จุดเน้น ของ สพฐ.ให้ครูอำเภอสามง่าม นำไปปฏิบัติ ในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งใหม่ ณ ห้องประชุมใหญ่เทศบาลตำบลสามง่าม โดยท่านนายกประมวล ปิ่นมาศ นายกเทศบาลตำบลสามง่ามได้อนุเคราะห์สถานที่ประชุม และ ผ.อ.สุรพล สิลปธร อุปนายกสมาคมครูอำเภอสามง่ามได้กล่าวรายงาน ต้อนรับ มีคณะครู บุคคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ครูธุรการ จำนวน 224 คน เข้าประชุม......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดวังแดง
หัวข้อข่าว : การจัดงาน”วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”

      เมื่อ เวลา 13.00 น. วันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 ที่โรงเรียนวัดวังแดง ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร โดยรองฯ บุญครอง กุลดี เป็นประธานประกอบพิธีวางพวงมาลาและ ถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 6 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ผู้เข้าร่วมพิธีประกอบด้วย ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือสามัญ-เนตนารี ในกลุ่มโรงเรียนกำแพงสาม ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2556 : ผู้ส่งข่าว :ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร1
หัวข้อข่าว : ประชุมคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต ๑

     เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 26 พ.ย 56 ณ ห้องประชุมsp2 ดร.สุวรรณ นรพักตร์ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต1...อัษฎาวุธ ข่าว วิฑูร ภาพ/ตรวจ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดสระประทุม(มิตรภาพที
หัวข้อข่าว : สอบธรรมศึกษา ชั้นตรี - โท- เอก

     เนื่องด้วยแม่กองธรรมสนามหลวง ได้กำหนดสอบ สอบธรรมศึกษา ชั้นตรี - โท- เอก ประจำปี 2556 ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 ณ สนามสอบกลางโรงเรียนวัดสระประทุม(มิตรภาพที่54) ซึ่งมีโรงเรียนในสังกัดอำเภอโพธิ์ประทับช้างเข้าร่วมทดสอบจำนวน 6 โรงเรียน ประกอบด้วย 1.โรงเรียนวัดสระประทุม(มิตรภาพที่54)...สนามสอบ 2.โรงเรียนสระยายชี(มิตรภาพที่79) 3.โรงเรียนวัดไผ่รอบ 4.โรงเรียนวัดเกาะแก้ว 5.โรงเรียนวัดหนองหลวง 6.โรงเรียนชุมชนวัดวังจิก ในการสอบครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ว่าที่พันตรีสุวิศิษฎ์ กันทา รองผู้อำนวยการสำนั......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 10/163 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
ถนนคลองคะเชนทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
โทร. 056-613-005 ต่อ 104 sukvit@gmail.com

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์สพป.พิจิตร เขต 1