[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก] [Home]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว]
ผู้ใช้งาน 7 ท่าน ผู้เข้าชม 1496050  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดสระประทุม(มิตรภาพที
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2556

     ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 โรงเรียนวัดสระประทุม(มิตรภาพที่54)ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห้งชาติ ประจำปีการศึกษา 2556 ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายกฤษณัฎฐ์ ทองแจ่มธัญญโรจน์ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมและ ว่าที่พันตรีสุวิศิษฎ์ กันทา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 มาเป็นประธานในพิธีปิดมอบเกียรติบัตรรางวัลให้กับผู้ชนะการประกวด ซึ่งกิจกรรมต่างๆประกอบด้วย เล่านิทานคุณธรรม ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง กิจกรรมการแสดงแต่ละระดับชั้น ตลอดจนมีการประกวดซุ้มอาหาร เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรั......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดคลองโนน
หัวข้อข่าว : กีฬาต้านยาเสพติดโรงเรียนวัดคลองโนน

     โรงเรียนวัดคลองโนนจัดกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2556 ณ สนามโรงเรียนวัดคลองโนน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา ครู และนักเรียนเป็นอย่างดี โดยมีนายนุกูล นิยมไทย รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานเปิดการแข่งขัน และมีนายประเสริฐ เลิศรัตนเดชากุล ผอ.โรงเรียนวัดคลองโนน กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การแข่งขัน ศิริลักษณ์ ภาพ/ข่าว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดท่าบัวทอง
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันภาษาไทย โรงเรียนวัดท่าบัวทอง ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖

      ผอ.รุ่งศรี ใจเอื้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าบัวทอง คณะครู และนักเรียนโรงเรียนวัดท่าบัวทอง ร่วมกิจกรรมวัภาษาไทย โดยมีการประกวดเขียนเรียงความ คัดลายมือ แต่งกลอน และจำหน่ายขนมไทย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดคลองโนน
หัวข้อข่าว : คลองโนนจัดแห่เทียนเข้าพรรษา

     นายประเสริฐ เลิศรัตนเดชากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองโนน นำคณะครู นักเรียน และชุมชน ร่วมกันแห่เทียนเข้าพรรษา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ศิริลักษณ์/ภาพ/ข่าว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองสะแก
หัวข้อข่าว : โครงการฝึกไหว้น้ำเพื่อเอาชีวิตรอด หน่วยอำเภอโพธิ์ประทับช้าง

     เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2556 นายจรัญ บุญมา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ตรวจเยี่ยมโครงการฝึกไว้น้ำเพื่อเอาชีวิตรอด ประจำหน่วยอำเภอโพธิ์ประทับช้าง ณ โรงเรียนบ้านหนองสะแก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน
หัวข้อข่าว : รองผอ.เขตพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนบ้านไฟไหม้

     เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พศ. 2556 ที่ผ่านมา รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 นายพิษณุ เส็งพานิช พร้อมด้วย นายวิชญ์พล ถิ่นนุช ผอ.โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน นายศรายุทธ ตาสี ผอ.โรงเรียนบ้านยางสามต้น และคณะครูโรงเรียนอนุบาลวังทรายพูนได้มาเดินทางตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุและเยี่ยมบ้านนักเรียนไฟไหม้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ครอบครัวนักเรียน .....ภาพ/ข่าว นิพนธ์ บุญมี.......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองโสน
หัวข้อข่าว : องคมนตรี มอบประกาศเกียรติคุณด้านจริยธรรมดีเด่น โรงเรียนบ้านหนองโสน

      (17 กรกฎาคม 2556) สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้เข้าร่วมโครงการพระราชทานความช่วยเหลือร่วมกับสำนักราชเลขาธิการและสำนักอัยการสูงสุด เพื่อให้ความช่วยเหลือและให้ความอนุเคราะห์แก่ราษฎรที่ทูลเกล้าถวายฎีกาขอรับความช่วยเหลือและความเป็นธรรม ในการนี้ ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ได้มาให้ความช่วยเหลือพร้อมมอบถุงยังชีพพระราชทานให้แก่ราษฎรในตำบลหนองโสน นอกจากนั้นยังได้มอบประกาศเกียรติคุณด้านจริยธรรมดีเด่น ให้กับโรงเรียนบ้านหนองโสน ซึ่งได้รับการคัดเลือกจาก สพป.พิจิตร เขต 1......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองโสน
หัวข้อข่าว : รับใบประกาศเกียรติคุณด้านจริยธรรม

     เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2556 โรงเรียนบ้านหนองโสนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมด้านจริยธรรม และได้เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณกับ องคมนตรี ศาสตราจารย์นายแพทย์ ดร.เกษม วัฒนชัย ณ โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม ภาพ/ข่าว โดย ..ผอ.สุรพล ศิลปธร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล
หัวข้อข่าว : ประเมินโรงเรียนดีศรีตำบล

     วันนี้ 18 ก.ค. 56 คณะกรรมการประเมินเพื่อพัฒนาและรับรองต้นแบบโรงเรียนดีศรีตำบลระยะที่ 2 ประกอบด้วย 1. ฝ่ายสงฆ์ พระเจริญชัยและพระสมพล พระวิทยากร และ พระอาจารย์พัน ตัวแทนพระสงฆ์ผู้สอนศีลธรรมในโรงเรียน 2. ฝ่าย สพฐ. ประกอบด้วย นายพิษณุ เส็งพานิช รอง ผอ.สพป.พจ.1 นายพิทยา บุญเกตุ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ 3. ฝ่ายสนับสนุนภาคประชาชนประกอบด้วย นางปวีณรัช บุญรักษา ครูอาสาพิจิตรเขต 1 นางวรรณวิไล เติมเติมทรัพย์ ปสง. ผู้นำบุญ ได้เข้าประเมินฯ ร.ร.บ้านหนองปลาไหล 4 ด้านดังนี้ 1. ด้านปัจจัย 2. ด้านกระบวนการ (......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง
หัวข้อข่าว : การประเมินโรงเรียนดีศรีตำบล (ร.ร.ชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง)

     เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 คณะประเมินโรงเรียนดีศรีตำบล ประกอบด้วย พระเจริญชัย นวคุโน , พระสมพล สันติมโน , นายพิษณุ เส็งพานิช รอง ผอ.สพป.พจ.เขต 1 , นายพิทยา บุญเกตุ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.พจ.เขต 1 , นางธนพรรณ รอดกำเหนิด ศึกษานิเทศก์ สพป.พิจิตร เขต 1 , นายสุรินทร์ จุลบุตร ศึกษานิเทศก์ สพป.พจ.เขต 1 , นายสมควร จันทพิมพ์ ผอ.โรงเรียนบ้านหนองสะแก สพป.พจ.เขต 1 , นางปวีณรัช บุญรักษา และ นางเบญจวรรณ สิทธิผลวันชกุล ศูนย์กัลยาณมิตร อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ได้สอบถามพระภิกษุ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน
หัวข้อข่าว : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตรจำกัดมอบเงินช่วยเหลือนักเรียนบ้านไฟไหม้

     เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 เวลา 08.30 น.นายวิชญ์พล ถิ่นนุช ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน เป็นตัวแทนมอบเงินช่วยเหลือจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร และจาก ศน.จุิรินทร์ จุลบุตร ให้แก่ครอบครัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่บ้านถูกไฟไหม้ เมื่อคืนวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 เจ้าของบ้านหนีออกมาได้อย่างหวุดหวิด จากการสอบถามจะนำไปซ่อมแซมบ้านที่ถูกไฟไหม้........ภาพ/ข่าว..นิพนธ์ บุญมี.....(ปชส..Post)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง
หัวข้อข่าว : การตรวจเยี่ยมโรงเรียน

     เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2556 นายภูธิปพัฒน์ ศศิธรชินศักดิ์ รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ออกเยี่ยมโรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง เพื่อติดตามการอ่านคล่อง เขียนคล่องของนักเรียน ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากนั้นพบเพื่อนครู ให้คำแนะนำด้านการเรียนการสอน ด้วยความเป็นกัลยาณมิตร : หล่ม....ภาพ / ข่าว ปชส.post......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองสะแก
หัวข้อข่าว : โครงการฝึกไหว้น้ำเพื่อเอาชีวิตรอด

     โรงเรียนบ้านหนองสะแก จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามโครงการฝึกไหว้น้ำเพื่อเอาชีวิตรอด หน่วยอำเภอโพธิ์ประทับช้าง โดยจัดสรรเวลาให้โรงเรียนในกลุ่มเนินสว่างมาใช้บริการ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดท่าบัวทอง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดท่าบัวทอง ผ่านเกณฑ์การประเมินโรงเรียนดีศรีตำบล

     วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายพิษณุ เส็งพานิช รองผอ.สพป.พิจิตร เขต ๑ พร้อมด้วยคณะกรรมการเดินทางมาประเมินเพื่อพัฒนาและรับรองโรงเรียนดีศรีตำบล โรงเรียนวัดท่าบัวทอง ผลการประเมิน โรงเรียนวัดท่าบัวทอง ผ่านเกณฑ์การประเมิน และได้มอบโล่ห์ต้นแบบโรงเรียนดีศรีตำบล จาก สพฐ. โดยมี นางรุ่งศรี ใจเอื้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าบัวทอง พร้อมด้วยคณะครูนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการโรงเรียนดีศรีตำบล และพระมหายอดเพชร เขมาสโย เจ้าอาวาสวัดท่าบัวทอง ร่วมรับมอบโล่ห์ดังกล่าว....เครือข่าย ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร1
หัวข้อข่าว : เยี่ยมให้กำลังใจลูกจ้างประสบอุบัติเหตุ

     เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 9 ก.ค 56 นายธวิช ฉัตรพันธ์ รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เยี่ยมให้กำลังใจนายชัชวาล จันทะโก ตำแหน่งช่างปูน 3 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง อ.สากเหล็ก สังกัด สพป.พิจิตร เขต1 ที่ประสบอุบัติเหตุในขณะปฏิบัติหน้าที่ตัดต้นไม้ภายในโรงเรียนแล้วเกิดพลัดตกลงมาจากต้นไม้ เมื่อวันที่ 3 ก.ค 56 เวลา 12.30น. โดยแขนด้านซ้ายหักต้องเข้าเฝือก คิ้วด้านซ้ายแตกเย็บ6เข็ม ทางสพป.พิจิตร เขต1 ได้หาแนวทางช่วยเหลือเยียวยาต่อไป..อัษฎาวุธ ภาพ/ข่าว วิฑูร ตรวจ......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 15/163 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
ถนนคลองคะเชนทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
โทร. 056-613-005 ต่อ 104 sukvit@gmail.com

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์สพป.พิจิตร เขต 1