[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก] [Home]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว]
ผู้ใช้งาน 9 ท่าน ผู้เข้าชม 1496061  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านไดชุมแสง
หัวข้อข่าว : บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จํากัด มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านไดชุมแสง

     วันที่ 29 พฤษภาคม 2556 บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จํากัด มามอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านไดชุมแสง จำนวน 10 ทุนและมอบอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียนทุกคน พร้อมทั้งจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียน และผู้ปกครอง...สุกรี สังวรกาญจน์:ภาพ/ข่าว..ปชส.post......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร1
หัวข้อข่าว : จัดทำแผนปฏิบัติงานการนิเทศเต็มพิกัด

     เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 22 พ.ค. 56 ณ ห้องประชุมอุทยานพระเจ้าตากสินมหาราช จ.ตาก ดร.สุรเสน ทั่งทอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานการประชุมจัดทำแผน การปฏิบัติงานการนิเทศเต็มพิกัด ประจำปี 2556 มีคณะศึกษานิเทศก์ สพป.พิจิตร เขต 1 เข้าร่วมประชุม ระหว่างวันที่ 22-24 พ.ค 56 ….อัษฎาวุธ: ภาพ/ข่าว วิฑูร:ตรวจ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร1
หัวข้อข่าว : ศึกษาดูงาน สพป.นครปฐม เขต 2

     ระหว่างวันที่ 19-20 พ.ค 56 ดร.สุรเสน ทั่งทอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 นำ รองผอ.สพป. /คณะศึกษานิเทศก์ สพป.พิจิตร เขต 1 ทัศนศึกษาดูงานการปฏิบัติงานจัดทำแผนการนิเทศเต็มพิกัด ประจำปี 2556 ณ สพป.นครปฐม เขต 2 โดยมี นายทวีพล แพเรือง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 ให้การต้อนรับ ….อัษฎาวุธ: ภาพ/ข่าว วิฑูร:ตรวจ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองโสน
หัวข้อข่าว : การอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษช่วงชั้นที่1-2

     เมื่อวันที่ 21พฤษภาคม 2556 นายวีระ เกตุแก้ว รองผุ้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมพิจิตร เขต 1 เป้นประธานเปิดการอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษช่วงชั้นที่ 1-2 นายพิพัฒนื นิ่มพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสาม ประธานศูนย์เครือข่ายภาษาอังกฤษ เป็นผู้กล่าวรายงานโดยได้รับความร่วมมือจากครูผู้สอนภาษาอังกฤษโรงเรียนบ้านบึงเฒ่า ที่มาจากประเทศเคอมาลูน ครูผู้สอนภาษาอังกฤษโรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ ที่มาจากประเทศฟิลิปปินส์ เป็นวิทยากร ให้กับครูทุกท่านที่สอนภาษาอังกฤษ อำเภอสามง่าม ผ.อ.สุรพล ศิลปธร ภาพ/ข่าว.......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :4271.41
หัวข้อข่าว : ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

     เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. โรงเรียนบ้านหนองโสนได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพื่อชี้แจงการจัดการเรียนการสอนและสวัสดิการสำหรับนักเรียนเช่น อาหารกลางวัน,ทุนการศึกษา,การบริการงบเรียนฟรี ๑๕ ปี,ร้านค้าสวัสดิการ,ระบบดูแล,การประกันชีวิตหมู่ ซึ่งท่านผู้อำนวยการ สุรพล ศิลปธร เป็นผู้ดำเนินการประชุมร่วมกับคณะครู...เครือข่าย ปชส.ภาพ/ข่าว ปชส.post......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :4271.41
หัวข้อข่าว : ชีวิตจะสดใส ใส่ใจฟังธรรม

     เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ โรงเรียนบ้านหนองโสนได้เปิดเรียนวันแรก และได้จัดให้มีการฟังธรรม ในหัวข้อ " ชีวิตจะสดใส หากใส่ใจฟังธรรม เทศโดย พระวงศธร จากวัดวังแดง มีครู นักเรียนร่วมฟังธรรม ๓๗๖ คน ภาพ/ข่าวโดย ผ.อ.สุรพล ศิลปธร..ปชส.post......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร1
หัวข้อข่าว : ประเมินฯวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ผอ.สพป.

     เมื่อวันที่ 17 พ.ค 56 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชาลวัน สพป.พิจิตร เขต 1 ดร.สุรเสน ทั่งทอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 พร้อมด้วย รองผอ.สพป. /ผอ.กลุ่มงาน /บุคลากรทางการศึกษา/ ผู้บริหารสถานศึกษา สพป.พิจิตร เขต 1 ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินฯ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา วิทยฐานะเชี่ยวชาญ จากสำนักงานก.ค.ศ. นำโดย ดร.กล้า สมตระกูล อดีตรองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ประธานคณะกรรมการ, ดร.ปัญญา แก้วเกยูร อดีต ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ กรรมการ เป็นต้น เพื่อประเมิน วิทยฐานะ ผอ.สพป. เชี่ยวชา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
หัวข้อข่าว : การอบรมการจัดเมนูอาหารกลางวัน

      เมื่อวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2556 ท่านรองกฤษณัฏฐ์ ทองแจ่มธัญโรจน์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบและการขยายผลการจัดเมนูอาหารกลางวัน ให้กับโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร จำกัด โดยใช้โปรแกรม Thai-School Lunce ในการจัดเมนูอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2556 เป็นต้นไป ….สิริพงศ์: ภาพ/ข่าว วิฑูร:ตรวจ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร1
หัวข้อข่าว : มอบใบประกาศนียบัตร “โรงเรียนมหาเมตตา”

     ดร.สุรเสน ทั่งทอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนที่จบการศึกษาโรงเรียนมหาเมตตา จำนวน 3 ราย ได้แก่ น.ส.สุจาริณี เปรมปรุง,น.ส.ชลธิชา ศิริชัยสุทธิกรณื และ ด.ญ.จรรยพร สุขเรือง มีผู้บริหารสถานศึกษา ครูปรานี นักเรียน ผู้ปกครอง ร่วมพิธี ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดเขื่อน(พิจิตรอนุสรณ์) อ.เมือง จ.พิจิตร เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 15 พ.ค 56 ….อัษฎาวุธ: ภาพ/ข่าว วิฑูร:ตรวจ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร1
หัวข้อข่าว : หลวงพ่อสดรับรางวัล

      พระอธิการทองสด ธมมฺวชิโรเจ้า อาวาสวัดเนินพยอม ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาประจำปี ๒๕๕๖ประเภทสงเคราะห์ประชาชนและส่งเสริมการพัฒนาชุมชนโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาสาขาสงเคราะห์ประชาชนและชุมชน และจะเข้ารับพระราชทานรางวัลรางวัลเสาเสมาธรรมจักรจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ณ พลับพลามณฑลพิธีท้องสนามหลวงเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖เวลา ๑๕.๐๐ น…..เครือข่าย ปชส./ภาพ/ข่าว.........
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดดงกลาง
หัวข้อข่าว : เปิดชุมชนจักรยาน ชุมชนสุขภาวะ

     เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 เวลา 11.00-15.00 น.นายโกสินทร์ ศรีเพชรพงษ์ นายอำเภอเมืองพิจิตร ได้รับมอบหมายจาก นายจักริน เปลี่ยนวงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด ให้เป็นประธานเปิดงานชุมชนจักรยาน ชุมชนสุขภาวะ ของตำบลดงกลาง ณ วัดดงกลาง อำเภอเมืองพิจิตร ซึ่งนางภาวดี เนตรภู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง เป็นผู้กล่าวรายงาน มีกำนัน ผุ้ใหญ่บ้าน อบต. อสม. ครูนักเรียนโรงเรียนวัดดงกลาง และโรงเรียนวัดดงป่าคำ เข้าร่วมโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนมีการใช้จักรยานในวิถีชีวิต ลดการใช้พลังงาน อนุรักษืสิ่งแวดล้อ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร1
หัวข้อข่าว : เครือข่ายครูดี ปฏิบัติธรรม ฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

     ดร.สุรเสน ทั่งทอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ให้การส่งเสริมการดำเนินงานจัดกิจกรรม “เครือข่ายครูดี สพป.พิจิตร เขต 1” การปฏิบัติธรรม ปฏิบัติบูชาฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า โดยมีนางธนพรรณ รอดกำเนิด ศึกษานิเทศก์ สพป.พิจิตร เขต 1 นำคณะผู้บริหาร ครู ศึกษานิเทศก์ ในสังกัด สพป.พิจิตร เขต 1 และเครือข่ายปฏิบัติธรรม สมัครใจเข้าร่วมปฏิบัติธรรม จำนวน 70 คน ระหว่างวันที่ 5-10 พ.ค 56 ณ เวิลด์พีซ วัลเลย์ เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ….อัษฎาวุธ: ภาพ/ข่าว วิฑูร:ตรวจ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2556 : ผู้ส่งข่าว :ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร1
หัวข้อข่าว : รดน้ำดำหัวขอพรปีใหม่ ผอ.เขต 1

     เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 18 เม.ย 56 ณ บ้านพักราชการหน้าวิทยาลัยสารพัดช่าง พิจิตร นายจุมพฏ ภูวสรรเพชญ รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 นำคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ ในสังกัด สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมรดน้ำดำหัวขอพรปีใหม่จาก ดร.สุรเสน ทั่งทอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ไทย มหาสงกรานต์ มีคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ ในสังกัด สพป.พิจิตร เขต 1ร่วมงานคับคั่ง ....เครือข่าย ปชส.ภาพ อัษฎาวุธ ข่าว วิฑูร ตรวจ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2556 : ผู้ส่งข่าว :ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร1
หัวข้อข่าว : ประชุมทุนพระราชทานพระบรมฯ

     นางฉัตรพร ราษฏร์ดุษฎี รองผู้ว่าราชการ จ.พิจิตร เป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือกำลังเรียนอยู่ในสายอาชีพ ปวช.ในปีการศึกษา 2556 ของ จ.พิจิตร ที่มีฐานะยากจนที่เรียนดี ประพฤติดี มีคุณธรรม ให้ได้รับทุนพระราชทาน ในโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จำนวน 2 ทุน เป็นชาย 1 คนและหญิง 1 คน ได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ สายอาชีพและศึกษาต่อเนื่องไปจนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยไม่มีภาระผูกพันต้องใช้ทุนคื......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 16 เมษายน 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดดงกลาง
หัวข้อข่าว : งานสงกรานต์วัดดงกลาง

     เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2556 เวลา 19.00 - 21.00 น นายเฉลิมศักดิ์ พฤกษะวัน นำคณะครูและนักเรียน เข้าร่วมงานประเพณีสงกรานต์วัดดงกลาง มีการแสดงของครู นักเรียนและชุมชนร้องเพลงสลับกัน มีการมอบพวงมาลัยเป็นรางวัล เพื่อสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามและหารายได้พัฒนาวัดดงกลาง และเพื่อแสดงผลงานของโรงเรียนต่อชุมชน....เครือข่าย ปชส.ภาพ/ข่าว ปชส.post......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 18/163 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
ถนนคลองคะเชนทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
โทร. 056-613-005 ต่อ 104 sukvit@gmail.com

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์สพป.พิจิตร เขต 1