[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก] [Home]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว]
ผู้ใช้งาน 3 ท่าน ผู้เข้าชม 1496075  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 : ผู้ส่งข่าว :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
หัวข้อข่าว : งานชุมนุมลูกเสือ สพป.พิจิตร เขต 1

     เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 13.30 น. น.ส.บุญครอง กุลดี รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ประธานคณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ งานชุมนุมลูกเสือ สพป.พิจิตร เขต 1 “100 ปี ลูกเสือไทย เทิดไท้องค์ราชัน” ประชุมคณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ โดยมี น.ส.ธนาธิ เหรียญวิลาศ รอง ผอ.ร.ร.อนุบาลพิจิตร และเจ้าหน้าที่ สพป.พิจิตร เขต 1 เข้าประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการต้อนรับประธานและผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมงานชุมนุมดังกล่าว ศิริลักษณ์ : ข้อมูล นารินทร์พร ภาพ : ข่าว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 : ผู้ส่งข่าว :ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร1
หัวข้อข่าว : ศึกษาดูงาน ด้านภูมิทัศน์ รุ่นที่ 1 จังหวัดตาก

     ดร.สุรเสน ทั่งทอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 นำคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ ในสังกัด สพป.พิจิตร เขต 1 เดินทางไปศึกษาดูงาน ตามโครงการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในการบริหารจัดการด้านภูมิทัศน์ ด้านสุขอนามัย และการบริหารงานตามรูปแบบ 5 ส. เพื่อพัฒนาผู้บริหารทุกระดับ ครูผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษาด้านการบริหารจัดการ ในการเป็นสำนักงานและสถานศึกษาต้นแบบ ระหว่างวันที่ 3-4 ก.พ. 56 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง) สพป.ตาก เขต 2 และโรงเรียนบ้านหนองร่ม สพป.ตาก เขต 1 ....อัษฎาวุธ ภาพ/ข่าว วิฑ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร1
หัวข้อข่าว : นำเสนอนิทรรศการการดำเนินงานของ “โรงเรียนมหาเมตตา”

     ดร.สุรเสน ทั่งทอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 นำเสนอนิทรรศการการดำเนินงานของโรงเรียนมหาเมตตา เพื่อแก้ปัญหาเด็กออกลางคัน ต่อ ดร. ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเข้าร่วมเสวนาการแก้ปัญหาเด็กออกลางคัน ระหว่างวันที่ 29-30 ม.ค 56 ณ ห้องประชุมโรงแรมเฟิร์ทและห้องประชุม สพฐ…..เครือข่ายปชส. ภาพ อัษฎาวุธ ข่าว วิฑูร ตรวจ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 30 มกราคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
หัวข้อข่าว : การแข่งขัน สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี ปี 8 ประจำปี พ.ศ.2555

     เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2556 ณ สนามกีฬาแห่งประเทศไทย โรงเรียนวัดหาดมูลกระบือ เข้าร่วมการแข่งขัน สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี ปี 8 ประจำปี พ.ศ.2555 รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ซึ่งมีตัวแทนทุกภูมิภาคทั่วประเทศ รวม 30 ทีม เข้าร่วมการแข่งขัน สามารถทำเวลาได้ 9.85 วินาที ธาริณี ข้อมูล : ภาพ / นารินทร์พร ข่าว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 30 มกราคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
หัวข้อข่าว : ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ

     เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2556 ณ ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช คณะครู นักเรียน โรงเรียนวัดหาดมูลกระบือ ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ด้วยความจงรักภักดีและขอให้ทั้งสองพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยตลอดไป ธาริณี ข้อมูล : ภาพ / นารินทร์พร ข่าว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 30 มกราคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร1
หัวข้อข่าว : ประชุมชี้แจงการดำเนินการสอบ o-net

     เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 30 ม.ค 56 ณ ห้องประชุมชาลวัน สพป.พิจิตร เขต 1 นายพิษณุ เส็งพานิช รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงการดำเนินการสอบ o-net ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555 รุ่นที่ 1 มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย หัวหน้าสนามสอบ กรรมการกลาง ตัวแทนศูนย์สอบ และตัวแทนกรรมการคุมสอบ จากอำเภอสามง่าม โพธิ์ประทับช้าง วังทรายพูน สากเหล็ก และวชิรบารมี…..เครือข่ายปชส.ภาพ อัษฎาวุธ:ข่าว วิฑูร:ตรวจ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 29 มกราคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร1
หัวข้อข่าว : ตรวจราชการทางการศึกษาในจังหวัดพิจิตร

     เมื่อวันที่ 28 ม.ค 56 ณ ห้องประชุม สพป.พิจิตร เขต 2 ว่าที่พันตรี สุวิศิษฎ์ กันทา รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 และเจ้าหน้าที่ สพป.พิจิตร เขต 1 เข้าร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานของ สพป.พิจิตร เขต 1 ต่อ นายวัชรินทร์ จำปี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ที่เดินทางมาตรวจราชการทางการศึกษาในจังหวัดพิจิตร มีหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดพิจิตร ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานแต่ละหน่วยงาน มีนายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 กล่าวต้อนรับ…..อัษฎาวุธ ภาพ/ข่าว วิฑูร ตรวจ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
หัวข้อข่าว : ร้านค้าสวัสดิการ สพป.พิจิตร เขต 1

     เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2556 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมร้านค้าสวัสดิการ สพป.พิจิตร เขต 1 น.ส.บุญครอง กุลดี รองฯ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ประธานคณะกรรมการร้านค้าสวัสดิการ สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการฯ โดยชี้แจงระเบียบของร้านค้าฯ อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ และผลการดำเนินกิจการร้านค้า ซึ่งร้านค้าสวัสดิการได้ทำการเปิดมาเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2555 จินตนา:ข้อมูล / นารินทร์พร ภาพ:ข่าว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร1
หัวข้อข่าว : ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบขนาดเล็ก "แก่งจันทร์โมเดล" สพป.เลย เขต 1

     ดร.สุรเสน ทั่งทอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 นำคณะผู้บริหาร ครู โรงเรียนขนาดเล็ก ศึกษานิเทศ เจ้าหน้าที่ในสังกัด สพป.พิจิตร เขต 1 เดินทางมา โรงเรียนหาดคำภีร์ ต.หาดคัมภีร์ อ.ปากชม จ.เลย "แก่งจันทร์โมเดล"เพื่อศึกษาดูงาน การจัดการเรียนการสอน โรงเรียนขนาดเล็ก แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ แล้วสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในสถานศึกษาที่รับผิดชอบ เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน โดยมีคณะครู นักเรียน โรงเรียนหาดคำภีร์ ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ในการเดินทางมาศึกษาดูงานครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 23-25 ม.ค 5......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 22 มกราคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร1
หัวข้อข่าว : ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1

     เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 22 ม.ค 56 ณ ห้องประชุมตะเภาแก้ว สพป.พิจิตร เขต 1 ดร.สุรเสน ทั่งทอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ครั้งที่1/2556 มี นายทรงเกียรติ ชูกำลัง ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานในการประชุม โดยวาระในการประชุม ได้แจ้งให้คณะกรรมการทราบ ผลการดำเนินงานของสพป.พิจิตร เขต 1 การมอบสระว่ายน้ำเคลื่อนที่ให้ประธานกลุ่มโรงเรียนตัวแทนสถานศึกษาทุกอำเภอ เพื่อให้นักเรียนฝึกว่ายน้ำ สนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตน์ฯ การจัดงานชุมนุมลูกเสือ สพป.พิจิตร เขต 1 ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 22 มกราคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร1
หัวข้อข่าว : ประชุมคณะกรรมการจัดงานชุมนุมลูกเสือ

     เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 21 ม.ค 56 ณ ห้องประชุมตะเภาแก้ว สพป.พิจิตร เขต 1 นายนุกูล นิยมไทย รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการจัดงานชุมนุมลูกเสือ สพป.พิจิตร เขต 1 “100ปีลูกเสือไทย เทิดไท้องค์ราชัน” เพื่อจัดเตรียมความพร้อมกิจกรรมงานชุมนุมลูกเสือที่จะมีขึ้น ระหว่างวันที่ 6-8 ก.พ 56 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดพิจิตร (บึงโจงโคลง) โดยมีนายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานเปิดงานชุมนุม ในวันที่7 ก.พ 56 เวลา 10.00 น. เพื่อให้การจัดงานเ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร1
หัวข้อข่าว : ประเมินคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2556

     นายกฤษณัฎฐ์ ทองแจ่มธัญโรจน์ รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 และคณะกรรมการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานได้รับการแต่งตั้งจากศูนย์ประสานงานการคัดเลือกระดับกลุ่มจังหวัดที่ 7 ได้ดำเนินการประเมินคัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ขนาดใหญ่ เพื่อคัดเลือกนักเรียนให้ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันที่ 11 – 23 มกราคม 2556 นักเรียนที่เข้ารับการประเมินคัดเลือก จำนวน 7 ราย ประกอบด้วย 1.น.ส.รัฐกานต์ โพธิ์พุทธ ร.ร.กำแพงเพชรพิทยาค จ.กำแพงเพชร 2.นายไชยทัต สายปาน ร.ร.ตากพิทยาคม จ.ต......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
หัวข้อข่าว : การสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี ๒๕๕๖

     เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๖ สพป.พิจิตร เขต ๑ ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนแข่งขันทางวิชาการ (รอบแรก) ณ โรงเรียนอนุบาลเมือง (ท่าหลวงสงเคราะห์) อ.เมือง จ.พิจิตร มีนักเรียนสมัครสอบแข่งขัน จำนวน ๓๔๖ คน เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่เวทีวิชาการและต่อยอดกิจกรรมคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนแข่งขันทางวิชาการในเวทีระดับนานาชาติ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล ของ สพฐ. ศมานันท์ :ข้อมูล / นารินทร์พร ภาพ:ข่าว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
หัวข้อข่าว : ร่วมเป็นกำลังใจนักเรียนเป็นตัวแทนเข้าแข่งขัน TO BE NUMBER ONE IDOLS

     เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๖ ณ ตลาดนัดนี้เพื่อน้อง นายอนุวัฒน์ แป้นสุวรรณ นักเรียนชั้น ม.๖ นายสิทธิโชค จิตบรรจง , นายจักรกฤษณ์ บุญต้น นักเรียน ชั้น ม.๓ โรงเรียนวัดสระประทุม (มิตรภาพที่ ๕๔) ทีม B-boy หน้ามลคนบ้านสระ เป็นเยาวชนดีเด่นได้รับการคัดเลือกเข้าพบนายกรัฐมนตรี , ได้รับรางวัลที่ ๑ จากการประกวดในงานงิ้วที่จังหวัดพิจิตร และได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าแข่งขัน TO BE NUMBER ONE IDOLS ระดับภาค โดยจะแข่งขันในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๖ เต้นโชว์ความสามารถพิเศษ ณ ตลาดนัดนี้เพื่อน้อง ด.ช......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
หัวข้อข่าว : ประชุมคณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ งานชุมนุมลูกเสือ สพป.พิจิตร เขต 1

     เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2556 เวลา 13.30 น. น.ส.บุญครอง กุลดี รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ประธานคณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ งานชุมนุมลูกเสือ สพป.พิจิตร เขต 1 “100 ปี ลูกเสือไทย เทิดไท้องค์ราชัน” ประชุมคณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ โดยมี ผอ.ร.ร., รอง ผอ.ร.ร.และเจ้าหน้าที่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการต้อนรับประธาน และผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมงานชุมนุมดังกล่าว นารินทร์พร ภาพ : ข่าว......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 21/163 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
ถนนคลองคะเชนทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
โทร. 056-613-005 ต่อ 104 sukvit@gmail.com

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์สพป.พิจิตร เขต 1