[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก] [Home]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว]
ผู้ใช้งาน 5 ท่าน ผู้เข้าชม 1496047  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2555 : ผู้ส่งข่าว :ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร1
หัวข้อข่าว : ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 11/ 2555

     เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 6 ธ.ค 55 ณ ห้องประชุมชาลวัน สพป.พิจิตร เขต 1 ดร.สุรเสน ทั่งทอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2555 ครั้งที่ 11/ 2555 หัวข้อในการประชุม เน้นการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดพิจิตร ว่าด้วยระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ การบริหารข้อมูลข่าวสารด้านการศึกษา พ.ศ. 2554 ให้หัวหน้าสถานศึกษา หัวหน้าหน่วยงาน และหัวหน้าส่วนราชการ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลเฉพาะกิจขึ้นภายในหน่วยง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2555 : ผู้ส่งข่าว :ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร1
หัวข้อข่าว : ถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร

     ดร.สุรเสน ทั่งทอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 นำข้าราชการในสังกัดร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ(พานพุ่มเงิน-พุ่มทอง) จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 5 ธันวาคม 2555 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีนายจักริน เปลี่ยนวงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในพิธี มีหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา กลุ่มพลังมวลชน แล......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2555 : ผู้ส่งข่าว :ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร1
หัวข้อข่าว : พิธีปิดการแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์

     เมื่อเวลา 20.00น. น.วันที่ 5 ธ.ค 55 ณ เวทีตลาดสดเทศบาล 1 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร ดร.สุรเสน ทั่งทอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานพิธีปิดการแข่งขัน พร้อมมอบ โล่รางวัล เกียรติบัตร เงินรางวัล ให้แก่ผู้ชนะการแข่งขันร้องเพลงพร้อมแดนเซอร์ ในโครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชนจังหวัดพิจิตร ด้านการส่งเสริมดนตรีลูกทุ่งไทย ประจำปี 2555 ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ดำเนินการจัดการแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ สำหรับนักเรียน รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี, 16 ปี,17 ปี ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 5 ธันวาคม 2555 : ผู้ส่งข่าว :กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
หัวข้อข่าว : พิธีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

     วันที่ 4 ธันวาคม 2555 เวลา 09.30 น. ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร จำกัด ชมรมบำเหน็จบำนาญครูอำเภอเมืองพิจิตร จัดพิธีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 5 ธันวาคม 2555 เพื่อแสดงความจงรักภักดี โดยนายเทอด โหมดชัง ที่ปรึกษาชมรมบำเหน็จบำนาญครูอำเภอเมืองพิจิตร เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล ลงนามถวายพระพร และทำบุญเลี้ยงพระ..เครือข่าย ปชส.ภาพ/ข่าว ปชส.post......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 5 ธันวาคม 2555 : ผู้ส่งข่าว :ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร1
หัวข้อข่าว : ทำบุญตักบาตร”วันพ่อแห่งชาติ”

     เมื่อเวลา 07.00น. น.วันที่ 5 ธ.ค 55 ณ บริเวณหน้าพระอุโบสถวัดท่าหลวง พระอารามหลวง จังหวัดพิจิตร ดร.สุรเสน ทั่งทอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 นำข้าราชการในสังกัดร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 5 ธันวาคม 2555 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ หลังจากนั้น เวลา 09.39 น. ทำเป็นพิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร ต่อด้วยพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดินต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2555 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดคลองโนน
หัวข้อข่าว : ศึกษานิเทศก์ออกนิเทศติดตามการประเมินคุณภาพนักเรียน

     คณะศึกษานิเทศก์ นำโดยมีนายวิจารณ์ รอดอ่อง เป็นหัวหน้าคณะออกติดตามการประเมินผลโรงเรียนวัดคลองโนน เพื่อรองรับการประเมินจาก สมศ. โดยมีนายประเสริฐ เลิศรัตนเดชากุล ผอ.โรงเรียนวัดคลองโนน และคณะครูนำเสนอข้อมูลต่อคณะศึกษานิเทศก์...ศิริลักษณ์ ภาพ/ข่าว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2555 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดคลองโนน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดคลองโนนจัดกิจกรรมวันพ่อ

     คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดคลองโนน ร่วมจัดกิจกรรมวันพ่อ โดยมีนายประเสริฐ เลิศรัตนเดชากุล ผอ.โรงเรียนวัดคลองโนน นำกล่าวถวายพระพรชัยมงคล และร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ ..... ศิริลักษณ์ ภาพ/ข่าว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2555 : ผู้ส่งข่าว :ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร1
หัวข้อข่าว : รับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์

     เมื่อเวลา 10.00น. น.วันที่ 4 ธ.ค 55 ณ โรงเรียนวัดไผ่รอบ ว่าที่พันตรีสุวิษฎ์ กันทา รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานรับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 เครื่อง ในโครงการทอดผ้าป่าสามัคคีคอมพิวเตอร์เพื่อถวายในหลวง เนื่องในวโรกาส วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2555 นี้ ซึ่งจัดโดยคณะครู กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง นักเรียน ชุมชน ได้ร่วมใจกันจัดหาเงินเพื่อซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้ให้กับเด็กๆลูกๆนักเรียนของโรงเรียนวัดไผ่รอบได้ไว้ใช้ศึกษากัน……เครือข่าย ปชส.ภาพ อัษฎาวุธ: ข่าว วิฑูร:ตรวจ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2555 : ผู้ส่งข่าว :ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร1
หัวข้อข่าว : พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

     เมื่อเวลา 09.00น. น.วันที่ 3 ธ.ค 55 ณ ห้องประชุมชาลวัน สพป.พิจิตร เขต 1 ดร.สุรเสน ทั่งทอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 นำข้าราชการในสังกัดร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตน เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เพื่อปลูกฝังอุดมการณ์เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ในกลุ่มผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 5 ธันวาคมนี้………อัษฎาวุธ: ภาพ/ข่าว วิฑูร:ตรวจ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2555 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่
หัวข้อข่าว : พิธีรับพระราชทานผ้าไตร

     วัดใหม่ปลายห้วย ร่วมกับจังหวัดพิจิตร องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร สำนักงานพระพุทธศาสนาพิจิตร ได้จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 85 พรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2555 ณ อุโบสถวัดใหม่ปลายห้วย ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ในวันเสาร์ ที่ 1 ธันวาคม 2555 ในการนี้ นายสุรเชษฐ์ ตั้งสุวรรณเจริญ นักวิชาการ สำนักงานพระพุทธศาสนาพิจิตร และนายปฏิพัฒน์ บุญรักษ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ ได้ประกอบพิธีรับพระราชทานผ้าไตร จำนว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2555 : ผู้ส่งข่าว :ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร1
หัวข้อข่าว : ประชุมประสานแผนการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

     เมื่อเวลา 10.00น. น.วันที่ 30 พ.ย 55 ณ ห้องประชุมพิกุลทอง สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ ดร.สุรเสน ทั่งทอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เข้าร่วมประชุมประสานแผนการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 18 จังหวัดกำแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค์และอุทัยธานี โดยมีนายวัชรินทร์ จำปี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ ที่ประชุมร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับการตรวจราชการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ดังต่อไปนี้ (1)การปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาทุกระดับ(2)การผลิตคนให้ตรงกับความต้องการของ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2555 : ผู้ส่งข่าว :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
หัวข้อข่าว : คณะบริษัทนครชัยทัวร์ มอบเงินสนับสนุนการศึกษาให้โรงเรียนบ้านท่าพิกุล

     เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2555 เวลา 10.00 น. คณะบริษัทนครชัยทัวร์ ได้มอบเงินสนับสนุนการศึกษาให้โรงเรียนบ้านท่าพิกุล จำนวน 130,779 บาท ตามโครงการนครชัยทัวร์เพื่อการกุศล ครั้งที่ 56 โดย นายถิรวัฒน์ สุดจิตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้รับมอบ มีนายประภาส คงแตง นายอำเภอสากเหล็ก, นายสุรพงษ์ กล่อมจตต์ รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 , นายประกิต จิรานุรักษ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมเป็นสักขีพยาน ถิรวัฒน์ ภาพ / ข่าว ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2555 : ผู้ส่งข่าว :ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร1
หัวข้อข่าว : พิธีเปิดร้านค้าสวัสดิการ สพป.พิจิตร เขต1

     เมื่อเวลา 8.32 น.วันที่ 27 พ.ย 55 ดร.สุรเสน ทั่งทอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานเปิด ร้านค้าสวัสดิการ ของ สพป.พิจิตร เขต 1 ที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากฝีมือนักเรียน ครู บุคลากรในสังกัด สินค้าจากโครงการกิจกรรม “นัดนี้เพื่อน้อง” ส่งเสริมการมีรายได้ของนักเรียน บริการห้องสมุดให้แก่ประชาชน ห้องประชุมสัมมนา บริการกาแฟสดจากไร่ ในราคาถูกกว่าท้องตลาด ด้วยบรรยากาศที่ร่มรื่น เย็นสบายแบบเป็นกันเอง พร้อมทั้งได้ส่งเสริมนักเรียนให้มีรายได้ในโครงการ “โรงเรียนมหาเมตตา”นำนักเรียนมาให้บริการให้กับผู้ที่มาใช้บริการของร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2555 : ผู้ส่งข่าว :ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร1
หัวข้อข่าว : พร้อมเปิดบริการแล้ว ร้านค้าสวัสดิการ สพป.พิจิตร เขต 1

     เช้าวันอังคารที่ 27 พ.ย 55 นี้ ขอเชิญผู้บริหาร ครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา และพี่น้องประชาชนทุกท่าน ร่วมพิธีเปิด ร้านค้าสวัสดิการ ของ สพป.พิจิตร เขต 1 ที่พร้อมให้บริการกับทุกท่านแล้ว มีทั้งผลิตภัณฑ์จากฝีมือนักเรียน ครู มาจำหน่าย บริการห้องสมุดค้นหาความรู้ ห้องประชุมสัมมนา ชิมดื่ม กาแฟสดจากไร่ ด้วยบรรยากาศที่ร่มรื่น เย็นสบายแบบเป็นกันเอง เปิดบริการตั้งแต่เวลา 8.30น-16.30น.ทุกวัน เว้นวันหยุดราชการ……อัษฎาวุธ: ภาพ/ข่าว วิฑูร:ตรวจ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2555 : ผู้ส่งข่าว :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
หัวข้อข่าว : รางวัลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่จัดกิจกรรมลูกเสือดีเด่น

     ดร.สุรเสน ทั่งทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 รับโล่รางวัล"สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่จัดกิจกรรมลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2555 เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน จาก นายชินภัทร ภูมิรัตน์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกสำนักงานที่จัดกิจกรรมลูกเสือดีเด่นและชมเชย ประจำปี 2555 โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ คือ การยกย่อง ชมเชยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ตั้งใจพัฒนางานลูกเสือจนเป็นที่......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 24/163 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
ถนนคลองคะเชนทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
โทร. 056-613-005 ต่อ 104 sukvit@gmail.com

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์สพป.พิจิตร เขต 1