[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก] [Home]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว]
ผู้ใช้งาน 4 ท่าน ผู้เข้าชม 1496046  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 23 มกราคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร1
หัวข้อข่าว : รับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเสด็จเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE

     เมื่อเวลา 19.30 น.วันพุธที่ 21 ม.ค 58 ที่ผ่านมา ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเสด็จเป็นองค์ประธานเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE พร้อมทั้งทรงเป็นองค์ประธานในการแสดงคอนเสิร์ต TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม จังหวัดพิจิตร โดยมีนายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดพิจิตรร่วมรับเสด็จ@@@ อัษฎาวุธ ภาพ/ข่าว วิฑูร ตรวจ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 18 มกราคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร1
หัวข้อข่าว : วันพ่อขุนรามคำแหง จังหวัดพิจิตร

     เมื่อเวลา ๐๘.๓๐ น.วันที่ ๑๗ ม.ค ๕๘ นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.พิจิตร เขต ๑ นำคณะบุคลากรในสังกัด ร่วมวางพานพุ่มเงินพุ่มทองถวายราชสักการะ ต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช เนื่องเป็น “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช”ทั้งนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๓๓ ให้วันที่ ๑๗ มกราคมขอทุกปี เป็นวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และเป็นวันรัฐพิธีและไม่ถือเป็นวันหยุด เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ที่ทรงเป็นนักการทหาร นักปกครอง นักการฑูต และนักปราชญ์ที่กล้าหาญ เห็นได้จากก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 16 มกราคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร1
หัวข้อข่าว : สพป.พิจิตร เขต 1 จัดงาน”วันครู”ประจำปี 2558

     เมื่อเวลา 08.49 วันที่16 ม.ค. 58 นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 อ่านสาส์นวันครูของประธานกรรมการคุรุสภาและกล่าวรายงานต่อ นายสุรชัย ขันอาสา ผวจ.พิจิตร ที่เดินทางมาเป็นประธานพิธี งานวันครูแห่งชาติ ที่จัดโดย สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมกับคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดพิจิตร เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมเชิดชูเกียรติครูและธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของชาติ โดยมีครูในสังกัดทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมพิธี กว่า 1,200 คน หลังจากเสร็จพิธีนายพงษ์ชัย ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร1
หัวข้อข่าว : เด็กดี สพป.พิจิตร เขต 1 มีจิตอาสา

     เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 10 ม.ค. 58 นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 กล่าวชื่นชมเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านใดโพธิ์ โดยมี นายสมศักดิ์ สร้อยสน เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน อ.โพธิ์ประทับช้าง สังกัด สพป.พิจิตร เขต 1 ที่มาร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 และมีจิตอาสาช่วยกันเก็บขยะในบริเวณการจัดงาน ณ สนามกีฬาจังหวัดพิจิตร@@@@ อัษฎาวุธ ภาพ/ข่าว วิฑูร ตรวจ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร1
หัวข้อข่าว : สพป.พิจิตร เขต1 จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558

     เมื่อเวลา 07.30 น วันที่ 10 ม.ค. 58 นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 พร้อมด้วยคณะรองฯ ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากร ครู นำลูกๆนักเรียนในสังกัดสพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมกันตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 พร้อมกับแจกของขวัญให้กับนักเรียนที่มาร่วมกิจกรรมในตลาดนัดนี้เพื่อน้องหน้าจวนผู้ว่า ต่อมาเวลา 09.30 น. สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมกับจังหวัดพิจิตร องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรและส่วนราชการ แจกของขวัญให้กับเด็กๆที่เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ สนามกีฬาจังหวัดพิจิตร @@@@ อัษฎาวุ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร1
หัวข้อข่าว : สพป.พิจิตร เขต 1 จัดกีฬา-กีฑานักเรียน ประจำปี 2557

     เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 26 ธ.ค. 57 นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา-กีฑานักเรียน ประจำปี 2557 เพื่อตระหนักถึงพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ที่ว่า “กีฬามีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับชีวิตแต่ละคนและชีวิตของบ้านเมือง” ประกอบกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายที่จะพัฒนาผู้เรียนให้เจริญงอกงานในด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา มุ่งเน้นใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด และมีสมรรถภาพร่างกายที่เหมาะสม......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 17 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร1
หัวข้อข่าว : ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 64 จังหวัดแพร่ ประจำปีการศึกษา 2557

     เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 17 ธ.ค 57 นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมพิธีเปิด การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 64 จังหวัดแพร่ ประจำปีการศึกษา 2557 ภายใต้คำขวัญ “ศิลปหัตถกรรม นำศักยภาพเด็กไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน” “Art and Handicrafts Positively Lead Thai Children’s Potential towards ASEAN” มีนักเรียนภาคเหนือ ฯเข้าร่วมแข่งขัน ประกอบด้วย 17 จังหวัดภาคเหนือคือ เชียงราย พะเยาน่าน เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง ตาก กำแพงเพชร อุตรดิตถ์ สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ์พิจิตร นค......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดสระประทุม(มิตรภาพที
หัวข้อข่าว : กิจกรรมพัฒนาโรงเรียนเพื่อเข้าสู้โครงการเศรษฐกิจพอเพียง

     โรงเรียนวัดสระประทุม(มิตรภาพที่54) ได้จัดทำโครงการตามรอยพ่อเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งได้แบ่งฐานการเรียนทั้งหมด 12 ฐานการเรียนรู้ จึงได้มีการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ในการเรียนรู้ต่างๆให้อยู่ในสภาพพร้อมกับแหล่งเรียนรู้นั้นๆ ซึงกิจกรรมพัฒนาโรงเรียนนี้ได้กระทำการมาตลอด 1 เดือนที่ผ่านมาโดยใช้เวลาช่วงเวลาโรงเรียนเลิกในการทำกิจกรรม ภาพ/ประริดา ข่าว/อธิปัตย์......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดสระประทุม(มิตรภาพที
หัวข้อข่าว : ศึกษาดูงานศูนย์ชัยพัฒนาเกษตรสิริธร

     โรงเรียนวัดสระประทุมได้จัดฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 1 ธันวาคม 2557 ได้ไปศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ชัยพัฒนาเกษตรสิริธร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ซึ่งมีกิจกรรมต่างๆตลอดจนได้รับความรู้ที่จะนำไปพัฒนาโรงเรียนด้านเศรษฐกิจพอเพียง /ภาพ/รุจิรา สุดแก้ว /ข่าว/อธิปัตย์ อยู่สุข......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดสระประทุม(มิตรภาพที
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

     ด้วยโรงเรียนวัดสระประทุม(มิตรภาที่54) จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา 5 ธันวามหาราช นำโดย ร้อยตรีสุด ชื่นทิม ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาและนายบุญเลิศ สังวรณ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนลงนามถวายพระพร พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน ได้เข้าร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและพิธีถวายพระพร /ภาพ/ข่าว/อธิปัตย์ อยู่สุข......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 3 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ลงนาม MOU กับคณะเทศบาลเมืองลาตรินิแดด ฟิลิปปินส์

     วันนี้ (3 ธ.ค.) ได้มีพิธีลงนาม MOU ระหว่าง สพป.พิจิตร เขต ๑ สพป.พิจิตร เขต ๒ และอาชีวศึกษาจังหวัดพิจิตร กับคณะเทศบาลเมืองลาตรินิแดด จังหวัดเบงเกตสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ณ ห้องประชุม สพป.พิจิตร เขต ๒ เพื่อเป็นการให้ความร่วมมือระหว่างบุคลากรของคณะเทศบาลเมืองลาตรินิแดด กับหน่วยงานทางการศึกษาของจังหวัดพิจิตร อัษฎาวุธ ภาพ จักรพงษ์ ข่าว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 2 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ติดตามจุดเน้นของ สพป.พิจิตร เขต ๑

     วันที่ ๒ ธ.ค.๕๗ นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.พิจิตร เขต ๑ ออกตรวจติดตามการปฏิบัติงานของโรงเรียนในสังกัด ด้านการพัฒนาการเรียนการสอน onet การอ่านออกเขียนได้ ที่โรงเรียนบ้านท่าฬ่อ(ครุฑวิทยากรณ์) จักรพงษ์ ข่าว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 2 ธันวาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร1
หัวข้อข่าว : สพป.พิจิตร เขต 1 เร่งรัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557

     เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 1 ธ.ค  57 ณ ห้องประชุมตะเภาแก้ว สพป.พิจิตร เขต1 นายพงษชัย  ไทยวรรณศรี  ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายให้กับ รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 และศึกษานิเทศก์ เร่งรัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557 โดยให้ดำเนินการอย่างจริงจัง นิเทศ กำกับ ติดตาม โรงเรียนอย่างใกล้ชิด ต่อเนื่องสม่ำเสมอ ใน 5  เรื่อง  คือ   1.การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 2. เร่งรัดคุณภาพนักเรียนที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ อ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่อง 3. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-Net) ปีการ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร1
หัวข้อข่าว : ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

     เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 28 พ.ย 57 นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน ของโรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้ ซึ่งได้รับการประเมินเป็นตัวแทนโรงเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานของจังหวัดพิจิตร พร้อมเข้ากราบนมัสการ พระครูโพธิธรรมานุรักษ์ เจ้าคณะอำเภอโพธิ์ประทับช้าง แล้วได้ไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดท่าบัวทอง หลังจากนั้นได้เดินทางมาให้กำลังใจกับการแข่งขันกีฬาของโรงเรียนในสังกัดอำเภอเมือง ณ สนามกีฬาจังหวัดพิจิตร จักรพงษ์ ภาพ/ข่าว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร1
หัวข้อข่าว : ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 11 /2557

     เมื่อเวลา 13.30 วันที่ 27 พ.ย 57 นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 11 /2557 เพื่อมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน มีคณะรอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 / ผอ.กลุ่มงาน /เจ้าหน้าที่และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชาลวัน สพป.พิจิตร เขต 1….อัษฎาวุธ ภาพ/ข่าว วิฑูร ตรวจ......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/163 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
ถนนคลองคะเชนทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
โทร. 056-613-005 ต่อ 104 sukvit@gmail.com

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์สพป.พิจิตร เขต 1