[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก] [Home]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว]
ผู้ใช้งาน 7 ท่าน ผู้เข้าชม 1496051  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 30 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
หัวข้อข่าว : การฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารี สามัญ ประจำปี 2557

      เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 นายสรพงษ์ กล่อมจิตต์ รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมนายหมู่ ลูกเสือ เนตรนารี สามัญ หน่วยฝึกอบรมอำเภอโพธิ์ประทับช้าง กำหนดฝึกอบรมระหว่างวันที่ 30-31 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2557 ณ โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าฯ โดยมีนายหมูู่ลูกเสือจากโรงเรียนในเขตอำเภอโพธิ์ประทับช้าง เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 110 คน การฝึกอบรมครั้งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความมีระเบียบวินัย และภาวะ ผู้นำให้แก่นายหมู่ลูกเสือ เนตรนารี สามัญ : สิริพงศ์ ภาพ / กัญญา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 27 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : โครงการพัฒนางานการใช้ ICT เพื่อการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาฯ

      เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2557 ดร.สุวรรณ นรพักตร์ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนางานการใช้ ICT เพื่อการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา การใช้งานระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-office Obec) ในส่วนของระบบงานครุภัณฑ์และระบบงานพัสดุ และการใช้สื่อคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ณ ห้องประชุมชาลวัน สพป.พิจิตร เขต 1 กำหนดอบรมจำนวน 2 วัน ระหว่างวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2557 โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก สพป.พิษณุโลก เขต 1 จำนวน 2 ท่าน และ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 9 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร1
หัวข้อข่าว : สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมชี้แจงการดำเนินงานโรงเรียนดีประจำตำบล

     เมื่อเวลา 11.00น. วันที่ 9 ก.ค 57 ดร.สุวรรณ นรพักตร์ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 บรรยายพิเศษ ในการประชุมชี้แจงการดำเนินงานโรงเรียนดีประจำตำบลตามแนวทางการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.) เพื่อให้โรงเรียนดีประจำตำบล จำนวน 39 โรงเรียน ในสังกัด สพป.พิจิตร เขต 1 สามารถดำเนินงานตามแนวทางตามข้อเสนอแนะของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.) ได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมโรงแรมมีพรสวรรค์ แกรนท์โฮเทลแอนด์รีสอร์ท จังหวัดพิจิตร…..อัษ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 1 กรกฎาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร1
หัวข้อข่าว : วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ จังหวัดพิจิตร ประจำปี 2557

     เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 1 ก.ค 57 ณ สนามกีฬาจังหวัดพิจิตร ดร.สุวรรณ นรพักตร์ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 กล่าวรายงานต่อ นายนพรัตน์ ตั้งกิตติถาวร รองผู้ว่าฯจังหวัดพิจิตร ที่เดินทางมาเป็นประธานเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ จังหวัดพิจิตร ประจำปี 2557 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย เพื่อแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงศึกษาธิการ ในการส่งเสริมใ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
หัวข้อข่าว : การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2557

      เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2557 ณ สนามโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม อ.เมือง จ.พิจิตร นายกฤษณัฎฐ์ ทองแจ่มธัญโรจน์ รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานการจัดกิจกรรมประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับจังหวัด ประจำปี 2557 กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือ เนตรนารี เป็นผู้มีระเบียบวินัย เข้มแข็ง อดทน เสียสละ โดยมีกองลูกเสือโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย บ้านสวนแตง อนุบาลพิจิตร วัดดงกลาง ยอแซฟพิจิตร อนุบาล- โพธิ์ประทับ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 16 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร1
หัวข้อข่าว : พิธีมอบหนังสือสารานุกรมไทยฯ

     เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 16 มิ.ย. 57 ณ ห้องประชุมชาลวัน สพป.พิจิตร เขต 1 ดร.สุวรรณ นรพักตร์ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เปิดกรวยต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯและกล่าวให้โอวาทต่อผู้เข้าร่วมพิธีมอบสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ฉบับพระราชทาน เล่มที่ 37 ให้กับโรงเรียนเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาของเยาวชน มีโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร ระดับประถมและมัธยมทั้ง2เขต จำนวน 93 โรงเรียนเข้ารับมอบ “หนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน” พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงมีพระราชประสงค์ให้จัดทำ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 13 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดคลองโนน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดคลองโนนจัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2557

     โรงเรียนวัดคลองโนนจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557 โดยมีนายประเสริฐ เลิศรัตนเดชากุล ผอ.โรงเรียนวัดคลองโนน เป็นประธานในพิธี ศิริลักษณ์ ภาพ/ข่าว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 31 พฤษภาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร1
หัวข้อข่าว : แรลลี่สมานฉันท์ สร้างความสัมพันธ์เครือข่ายลูกเสือ สพป.พิจิตร เขต 1

     เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 29 พ.ค 57 ดร.สุวรรณ นรพักตร์ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 มอบให้ นายจุมพฏ ภูวสรรเพ็ชญ รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการแรลลี่สมานฉันท์ สร้างความสัมพันธ์เครือข่ายลูกเสือ สพป.พิจิตร เขต 1 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะทางลูกเสือและสร้างเสริม ความรัก ความผูกพัน ระหว่างบุคลากรทางลูกเสือและภาคีเครือข่าย โดยใช้กิจกรรมแรลลี่เป็นกิจกรรมพัฒนาบุคลากร ระหว่างวันที่ 29-30 พ.ค 57 มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 160 คน ณ เขาค้อรีสอร์ท จ.เพชรบูรณ์…… วิษณุ อัษฎาวุธ ภาพ/ข่าว วิฑูร ตรวจ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดคลองโนน
หัวข้อข่าว : ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

     โรงเรียนวัดคลองโนน จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 โดยมีนายประเสริฐ เลิศรัตนเดชากุล ผอ.โรงเรียน คณะครูร่วมกันชี้แจงผู้ปกครองนักเรียน ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดคลองโนน ศิริลักษณ์ ภาพ/ข่าว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 21 พฤษภาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร1
หัวข้อข่าว : ประชุมผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ ประจำจังหวัดพิจิตร

     เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 21 พ.ค 57 ดร.สุวรรณ นรพักตร์ ผอ.สพป.พิจิตร เขต1 เป็นประธานการประชุมประสานการบริหารราชการกีระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 5/2557 มีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำจังหวัดพิจิตร เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิจิตร...อัษฎาวุธ ภาพ/ข่าว วิฑูร ตรวจ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 29 เมษายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
หัวข้อข่าว : ประชุมคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1

      เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 ดร.สุวรรณ นรพักตร์ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ในฐานประธานกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1 เป็นประธานการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ชุดใหม่ จำนวน 7 ท่าน ตามคำแนะนำของคณะกรรมการโดยตำแหน่ง และคณะกรรมการประเภทผู้แทน :สิริพงศ์ ภาพ / กัญญา ข่าว /วิฑูร ตรวจ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร1
หัวข้อข่าว : วางพวงมาลา "วันคล้ายสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

     เมื่อเวลา 08.09 น. วันที่ 25 เม.ย 57 ว่าที่พันตรีสุวิศิษฏ์ กันทา รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 นำบุคลากรในสังกัด สพป.พิจิตร เขต 1 และคณะครูโรงเรียนอนุบาลพิจิตร เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพระองค์ท่าน มีหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ พ่อค้า ประชาชนเข้าร่วมพิธี....อัษฎาวุธ ภาพ/ข่าว วิฑูร ตรวจ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : โครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร

     เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 23 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุมตะเภาแก้ว สพป.พิจิตร เขต 1 ดร.สุวรรณ นรพักตร์ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 กล่าวต้อนรับ นายนพรัตน์ ตั้งกิตติถาวร รองผู้ว่าฯจังหวัดพิจิตร ที่เดินทางมาเป็นประธานในโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร ซึ่งได้มอบให้แก่นักเรียนมาแล้ว 5 ปี และประสงค์จะมอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเด็กนักเรียนยากจนที่เรียนดี ประพฤติดี มีคุณธรรม ภายในจังหวัดพิจิตร…..อัษฎาวุธ ภาพ/ข่าว วิฑูร ตรวจ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร1
หัวข้อข่าว : เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ สพป.พิจิตร เขต 1

     เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 ดร.สุวรรณ นรพักตร์ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 นำคณะรองฯ ผอ.สถานศึกษา และบุคลากรในสังกัด จัดงานมหาสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย โดยภาคเช้าได้ทำบุญแด่พระสงฆ์ ภาคบ่ายเล่นกีฬาพื้นบ้าน และรดน้ำขอพร ท่านผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 นอกจากนี้ช่วงภาคค่ำยังได้ร่วมแสดงรำวงย้อนยุค ซึ่งทำให้บรรยากาศภายในงานเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุข สนุกสนาน…..อัษฎาวุธ ภาพ/ข่าว วิฑูร ตรวจ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 21 เมษายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร1
หัวข้อข่าว : รดน้ำดำหัว ผู้ว่าฯพิจิตรและ อดีต รมต.ท่านไพฑูรย์ แก้วทอง

     เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 11 เม.ย.57 ดร.สุวรรณ นรพักตร์ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 นำคณะรองฯและบุคลากรในสังกัด รดน้ำดำหัว นายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร และท่านไพฑูรย์ แก้วทอง อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายนราพัฒน์ แก้วทอง สส.จังหวัดพิจิตร พร้อมขอพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย(สงกรานต์) ประเพณี รดนํ้าดําหัวผู้ใหญ่ ประเพณีของไทยอันสืบเนื่องมาจากประเพณีวันสงกรานต์ หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทยที่แสดงถึงความเคารพนบนอบต่อผู้ใหญ่หรือผู้ที่เคารพ นับถือและผู้มีพระคุณ เพื่อแสดงความกตัญญูพร้อมกับการขอข......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 7/163 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
ถนนคลองคะเชนทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
โทร. 056-613-005 ต่อ 104 sukvit@gmail.com

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์สพป.พิจิตร เขต 1