[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก] [Home]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว]
ผู้ใช้งาน 2 ท่าน ผู้เข้าชม 1496074  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 14 มีนาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดคลองโนน
หัวข้อข่าว : มอบประกาศนียบัตรชั้น ม.3

     โรงเรียนวัดคลองโนน จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปัจฉิมนิเทศโดยนายประเสริฐ เลิศรัตนเดชากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองโนนและคณะครู ศิริลักษณ์/ภาพ/ข่าว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 11 มีนาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร1
หัวข้อข่าว : เปิดกีฬานักเรียน นักศึกษาจังหวัดพิจิตร ประจำปี’57

     เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 11 มี.ค.57 ที่สนามกีฬา จ.พิจิตร นายชาติชาย เจียมศรีพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร เป็นประธานเปิดโครงการกีฬานักเรียน นักศึกษาจังหวัดพิจิตรประจำปี 2557 ที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรจัดขึ้น โดยมี นางพรรณทิพา ภูวะปัจฉิม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ดร.สุวรรณ นรพักตร์ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร นักเรียนนักศึกษาในส......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 4 มีนาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร1
หัวข้อข่าว : ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 แสดงความยินดีกับทีมลูกเสือ ร.ร.บ้านสวนแตง

     ดร.สุวรรณ นรพักตร์ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมแสดงความยินดีกับคณะลูกเสือ-เนตรนารี ร.ร.บ้านสวนแตง ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศการแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ระดับ ป.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน นายนเรศ ศรีประเสริฐ ผอ.ร.ร.นำนักเรียนมาขอบคุณที่สนับสนุนด้านงบประมาณในการแข่งขัน เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 4 มีนาคม 2557 ที่ห้องทำงาน ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ..ปชส./ภาพ/ข่าว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 : ผู้ส่งข่าว :ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร1
หัวข้อข่าว : เปิดงานชุมนุม”ลูกเสือไทย เทิดไท้องค์ราชัน ก้าวทันอาเซียน”

     เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ค่ายลูกเสือศรีสรรเพชญ ต.โรงช้าง อ.เมือง จ.พิจิตร นายนพรัตน์ ตั้งกิตติถาวร รอง ผวจ.พิจิตร เป็นประธานในพิธีเปิดงานชุมนุม”ลูกเสือไทย เทิดไท้องค์ราชัน ก้าวทันอาเซียน” โดย ดร.สุวรรรณ นรพักตร์ ผอ.สพป.พิจิตร เขต1 ในฐานะผู้บังคับการค่ายชุมนุม”ลูกเสือไทย เทิดไท้องค์ราชัน ก้าวทันอาเซียน” เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานชุมนุมลูกเสือฯครั้งนี้ว่า กิจกรรมลูกเสือ เป็นกระบวนการพัฒนาเยาวชนของชาติ ตามหลักคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ที่กำหนดไ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 : ผู้ส่งข่าว :ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร1
หัวข้อข่าว : ประชุมการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด

     เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 20 ก.พ.57 ที่ห้องประชุมชาลวัน นายสรพงษ์ กล่อมจิตต์ รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโต๊ะข่าวรับผิดชอบการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดพิจิตร ยุทธศาสตร์การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด(POTENTIAL DEMAND) ครั้งที่ 1/2557 มีผู้แทนจากกระทรวงศึกษาธิการ,มหาดไทย,วัฒนธรรม,แรงงาน,สาธารณสุขฯลฯ เข้าร่วมประชุม..นันทรัตน์/ภาพข่าว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 : ผู้ส่งข่าว :ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร1
หัวข้อข่าว : สพป.พิจิตร เขต 1 จัดการแข่งขันกีฬา-กีฑานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2556

     เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 13 ก.พ 57 ณ สนามกีฬาจังหวัดพิจิตร ดร.สุวรรณ นรพักตร์ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา-กีฑานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2556 โดยวัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขันกีฬา เพื่อโอกาสให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แสดงศักยภาพและความสามารถทางด้านกีฬา ปลูกฝังให้นักเรียนมีน้ำใจนักกีฬา มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์และสังคม พัฒนาทั......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 : ผู้ส่งข่าว :ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร1
หัวข้อข่าว : ประชุมเชิงปฎิบัติการผู้บริหาร ครั้งที่2/2557

      เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 5 ก.พ 57 ดร.สุวรรณ นรพักตร์ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่2/2557 สัญจร ณ โรงเรียนบ้านหนองสะแก อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร...อัษฎาวุธ ภาพ/ข่าว วิฑูร ตรวจ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 28 มกราคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร1
หัวข้อข่าว : การประชุม การกำกับติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียน

     เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมตะเภาแก้ว สพป.พิจิตร เขต1 โดยมีนายกฤษณัฏฐ์ ทองแจ่มธัญโรจน์ รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต1 เป็นประธานการประชุม มีคณะกรรมการเข้าประชุม 16 คน เป้าหมายคือ แบ่งมอบภารกิจหน้าที่การศึกษาดูงาน 10 ด้าน ได้แก่ด้าน นโยบาย,ส่งเสริมคุณธรรม,โอกาสทางการศึกษา,ด้านบริหารทั่วไป,ด้านการเงิน ตรวจโรงเรียนวันที่5 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 8.30น. ณ โรงเรียน วัดหนองหลวง,ประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน ตอนบ่ายที่โรงเรียนหนองสะแก มีแข่งขันกีฬาฟุตบอล กีฬาเปตอง ของผู้อำนวยการโรงเรียนทุกเรี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 28 มกราคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร1
หัวข้อข่าว : จับฉลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557

      วันที่ 27 มกราคม 2557 เวลา 9.30 น. นายกฤษณัฏฐ์ ทองแจ่มธัญโรจน์ เป็นประธาน จับฉลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 และมีผู้บริหารสถานศึกษาและผู้แทนกีฬาประเภทต่าง ๆ เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก กีฬามี ฟุตบอล วอลเล่ย์บอล เซปักตะกร้อ เปตอง รุ่นอายุ 6 10 12 15 ปี ชาย หญิง ....นางศมานันท์ เพ็ชรคง/ภาพ....นายวรวุฒิ ศิริอ่อน/Post.... วิฑูร/ตรวจ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร1
หัวข้อข่าว : ประชุมคณะกรรมการกองทุนชาวพิจิตรช่วยบ้านเกิด

     เมื่อเวลา09.30 น. วันที่ 24 มกราคม 2557 ดร.สุวรรณ นรพักตร์ ผอ.สพป.พิจิตรเขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนชาวพิจิตรช่วยบ้านเกิด ร.ร.เก่า ณ ห้องประชุมตะเภาแก้ว .... วิฑูร/ภาพ....วรวุฒิ ศิริอ่อน/ Post....วิฑูร ข่าว /ตรวจ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 21 มกราคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร1
หัวข้อข่าว : เส้นทางการศึกษาสู่อาชีพ อ.เมือง

     เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 21 ม.ค 57 ดร.สุวรรณ นรพักตร์ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานการประชุมผู้ปกครอง ผู้บริหาร ครู นักเรียน ในโครงการ "เส้นทางการศึกษาสู่อาชีพ" ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายให้เพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีวต่อสายสามัญ เป็น 51ต่อ49 ภายในปี 2558 เพื่อต้องการให้ผู้ปกครองและผู้เรียนเห็นว่าการเรียนสายอาชีวศึกษา จะช่วยให้ผู้เรียนมีงานทำได้มากกว่า และมีอาชีพที่มั่นคง รวมถึงมีรายได้สูงขึ้น โดยได้รับความร่วมมือระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร1
หัวข้อข่าว : พิธีถวายเครื่องสักการะ พานพุ่มเงิน-พุ่มทอง

     เมื่อเวลา 13.15 น. วันที่ 17 มกราคม 2557 นายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องสักการะ พานพุ่มเงิน-พุ่มทองและกล่าวคำถวายราชสดุดี เนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี2557 ณ ลานพิธีในศาลากลางจังหวัดพิจิตร โดยมี ว่าที่พันตรี สุวิศิษฏ์ กันทา รอง.ผอ.สพป.พิจิตร เขต1และเจ้าหน้าที่ สพป.พิจิตร เขต1เข้าร่วมพิธี .... สุวิศิษฏ์ /ภาพ....วรวุฒิ ศิริอ่อน/ Post....วิฑูร ข่าว /ตรวจ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร1
หัวข้อข่าว : นายนพรัตน์ ตั้งกิตติถาวร มอบ โล่เกียรติยศ

     เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่16 มกราคม 2557 นายนพรัตน์ ตั้งกิตติถาวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานประกอบพิธี วันครูแห่งชาติ 2557 ของ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง ณ โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม และได้มอบ โล่เกียรติยศ "ครูดีไม่มีอบายมุข"รุ่น 2 ระดับประเทศ ปี 2556 ให้แก่ ว่าที่พันตรี สุวิศิษฏ์ กันทา รอง.ผอ.สพป.พิจิตร เขต1, โล่เกียตริยศ"เพชรเอรวัณ" ประเภทผู้บริหาร ให้แก่ นายกีรติ จันทรมณี ผอ.โรงเรียนวัดหนองหลวงและโล่เกียรติยศ"เพชรเอรวัณ"ประเภทครูผู้สอนให้แก่ นางวนิดา จั......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร1
หัวข้อข่าว : วันครูแห่งชาติ 2557 ของ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง

     เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่16 มกราคม 2557 นายนพรัตน์ ตั้งกิตติถาวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานประกอบพิธี วันครูแห่งชาติ 2557 อำเภอโพธิ์ประทับช้าง ณ โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม โดยมีนายสมเกียรติ โตประพันธ์ อดีต ผอ.โรงเรียนบ้านโพธิ์ประทับช้างนำกล่าวคำบูชาครูและนายบัว เมฆชะอุม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไม่แดงนำกล่าวคำปฏิญาณตน.... สุวิศิษฏ์ /ภาพ....วรวุฒิ ศิริอ่อน/ Post....วิฑูร ข่าว /ตรวจ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 14 มกราคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร1
หัวข้อข่าว : ประกวดการแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย

     เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 14 มกราคม 2557 ดร.สุวรรณ นรพักตร์ ผอ.สพป.พิจิตร เขต1 เป็นประธานเปิดการประกวดแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เพื่อรำลึกถึงพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ผู้ประดิษฐ์อักษรไทย ให้กับนักเรียนชั้น ป.4-6 ทั้งสพป.พิจิตร เขต1 และ สพป.พิจิตร เขต2 ณ ห้องประชุมชาลวัน....วรวุฒิ ศิริอ่อน/ภาพ....วรวุฒิ ศิริอ่อน/Post....วิฑูร ข่าว /ตรวจ......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 8/163 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
ถนนคลองคะเชนทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
โทร. 056-613-005 ต่อ 104 sukvit@gmail.com

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์สพป.พิจิตร เขต 1